MUZYKA • WYDARZENIA • KULTURA

Portal imprezy.stargard.pl to miejsce gdzie znajdziecie najlepsze imprezy w Stargardzie, dowiecie się o najciekawszych wydarzeniach w mieście, poznacie najlepszych dj'ów i kluby

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st.

Imprezy

ul. Kazimierza Wielkiego 13
73-110 Stargard Szczeciński
Kontakt: 91 / 577 24 48
mail: arsnova@arsnova.webd.pl
OFERTA KULTURALNA

WIZJA SZKOŁY

KSZTAŁTOWANIE UCZNIÓW SAMODZIELNYCH I AKTYWNYCH PRZYGOTOWANYCH DO DALSZEGO POSZERZANIA WIEDZY MUZYCZNEJ.

1. Wspieranie rozwoju uczniów poprzez kształcenie ich zainteresowań muzycznych.
2. Umożliwianie uczniom dokonywania wyborów edukacyjnych odpowiednio do ich uzdolnień i osiągnięć.
3. Wprowadzanie w język i treści świata muzyki.MISJA SZKOŁY

1. Kształtowanie w uczniach samodzielności, tolerancji, poczucia własnej wartości, odpowiedzialności za siebie i innych oraz wrażliwości na drugiego człowieka.
2. Wspomaganie uczniów w rozwoju talentów poprzez pracę na lekcjach, udział w konkursach i festiwalach muzycznych o różnym zasięgu i randze.
3. Kształcenie uczniów szkoły zgodnie z podstawami programowymi, określonymi dla wszystkich przedmiotów objętych planem nauczania.
4. Współdziałanie środowiska rodzinnego i szkoły w kształtowaniu pozytywnego wzorca absolwenta szkoły.
5. Kultywowanie tradycji narodowych i szkolnych poprzez wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, regionalnej i narodowej.
6. Stwarzanie warunków bezpieczeństwa każdego ucznia na terenie szkoły.
Imprezy Stargard


Komentarze:

Polecane:

Imprezy

Idealne miejsce na reklamę Twojego lokalu.

czytaj więcej...Imprezy

Idealne miejsce na reklamę Twojego lokalu.

czytaj więcej...Imprezy

Idealne miejsce na reklamę Twojego lokalu.

czytaj więcej...IMPREZY.STARGARD.PL 2012

Agencja Rozwoju i Promocji "Wisent" | 73-110 Stargard Szczec. Ul. Wyszyńskiego 6 | Tel. +48 91 834 11 05, Tel. Kom. +48 509 24 33 21 | E-mail: biuro@wisent.pl | www.wisent.pl