MUZYKA • WYDARZENIA • KULTURA

Portal imprezy.stargard.pl to miejsce gdzie znajdziecie najlepsze imprezy w Stargardzie, dowiecie się o najciekawszych wydarzeniach w mieście, poznacie najlepszych dj'ów i kluby

Gminny Ośrodek Kultury w Kobylance

ul. Jeziorna 6
73-108 Kobylanka
Kontakt. 91 / 561 03 56
mail:gok@kobylanka.pl
OFERTA KULTURALNA

ZGŁOŚ IMPREZĘ. Ożywiamy imprezy wiedzą o imprezach.

O instytucji
Gminny Ośrodek Kultury w Kobylance utworzony został uchwałą Rady Gminy w2001 r.
Jest to miejsce z tradycją ponad trzydziestoletnią, które skupia pasjonatów różnych dziedzin działalności artystycznej: literatury, muzyki, teatru, tańca,plastyki, rękodzieła artystycznego i turystyki. Z jednej strony kultywuje się tradycje regionu, a z drugiej patronuje nowoczesnym formom wyrażania siebie poprzez sztukę.
Oferta Ośrodka Kultury dotyczy głównie zajęć o charakterze artystycznym, w których uczestniczą wszystkie pokolenia. Działalność ośrodka uwzględnia również przyszły rozwój wychowanków, tak by jak najlepiej przygotować ich do życia, pomóc odnaleźć im swoje potrzeby i zdolności, celem kierunkowego kształtowania artystycznego.
Do zadań Ośrodka Kultury należy w szczególności:
1.Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę.
2.Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.
3.Tworzenie warunków dla rozwoju ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką.
4.Organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych.
5.Propagowanie amatorskiego ruchu artystycznego i kulturalnego oraz zachęcanie do aktywnego współtworzenia i kultywowania wartości kultury.
6.Kształtowanie wzorca aktywnego uczestnictwa w kulturze, turystyce i sporcie.
Gminny Ośrodek Kultury w Kobylance jest organizatorem i współorganizatorem cyklicznych koncertów muzyki estradowej, poważnej i ludowej, spektakli,warsztatów malarskich, wystaw, kiermaszy, pokazów sztuki ludowej,pokazów ogrodniczych, imprez okolicznościowych, turystyki pieszej,rowerowej i rekreacji.Wyświetl większą mapę
Imprezy Stargard


Komentarze:

Polecane:

Imprezy

Idealne miejsce na reklamę Twojego lokalu.

czytaj więcej...Imprezy

Idealne miejsce na reklamę Twojego lokalu.

czytaj więcej...Imprezy

Idealne miejsce na reklamę Twojego lokalu.

czytaj więcej...IMPREZY.STARGARD.PL 2012

Agencja Rozwoju i Promocji "Wisent" | 73-110 Stargard Szczec. Ul. Wyszyńskiego 6 | Tel. +48 91 834 11 05, Tel. Kom. +48 509 24 33 21 | E-mail: biuro@wisent.pl | www.wisent.pl