MUZYKA • WYDARZENIA • KULTURA

Portal imprezy.stargard.pl to miejsce gdzie znajdziecie najlepsze imprezy w Stargardzie, dowiecie się o najciekawszych wydarzeniach w mieście, poznacie najlepszych dj'ów i kluby

Młodzieżowy Dom Kultury Stargard

ul. Portowa 3
73-110 Stargard Szczeciński
Kontakt: (91)834-43-01 [~02]
mail: sekretariat@mdk.stargard.pl
OFERTA KULTURALNA

Charakterystyka placówki
Młodzieżowy Dom Kultury w Stargardzie Szczecińskim jest placówką oświatowo-wychowawczą (wychowania pozaszkolnego) działającą w ramach ogólnego systemu edukacji narodowej, organizującą w czasie wolnym od nauki zajęcia wychowawczo-dydaktyczne z dziećmi i młodzieżą szkolną oraz pozaszkolną.

Główne zadania
•Przygotowanie dzieci i młodzieży - uczestników placowki - dożycia społecznego, wdrażanie do samorządności, kształtowanie ich osobowości, ujawnianie i rozwijanie uzdolnień, zainteresowań i umiejętności w czasie wolnym od zajęć szkolnych oraz obowiązków domowych.
•Organizowanie czasu wolnego w sposób będący alternatywą dla:
- wchodzenia w konflikt z prawem
- marginalizacji
- zagrożeń związanych z wpływem subkultur oraz agresji wśród dzieci i młodzieży
•Pogłębianie i rozszerzanie wiedzy wykraczającej poza szkolne programy.
•Stwarzanie warunków do intelektualnego rozwoju młodzieży szczególnie utalentowanej w różnych dziedzinach nauki, sztuki, techniki.
•Rozwijanie zamiłowania do uprawiania krajoznastwa i turystyki.
•Inspirowanie amatorskiego ruchu artystycznego, naukowego, rekreacyjno-sportowego itp. poprzez organizowanie przegladów, konkursów i innych imprez oczekiwanych przez środowisko.

Młodzieżowy Dom Kultury jest organizatorem konkursów i przeglądów skierowanych do dzieci i młodzieży.
Do najważniejszych z nich należą:
•Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej.
•Spektakl uliczny "Misterium Męki Pańskiej".
•Konkurs literacki "Kominkalia".
•Regaty "O Błękitną Wstęgę jeziora Miedwie".
•Eliminacje miejskie i powiatowe Ogolnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, Poezji Śpiewanej i Teatrów Jednego Aktora, oraz Mały Konkurs Recytatorski.
•Powiatowy Przegląd Piosenki Dziecięcej - eliminacje do przeglądu wojewódzkiego.
•Konkursy plastyczne.
•Blok feryjny "Białe wakacje".
•Konkurs "Znam gramatykę jężyka angielskiego" dla klas V i VI. •Turnieje szachowe.
•Przeglad piosenki przedszkolnej.
•Koncerty zespołów artystycznych towarzyszące obchodom Dni Stargardu.
•Koncerty zespołow wokalnych i tanecznych na zaproszenie szkół, instytucji kultury i zakładow pracy.
•Kursy na stopień żeglarza jachtowego.
•Wyjazdy na basen do Gryfina.
•Wyjazdy do teatru "Pleciuga".
•Międzynarodowa Stargardzka Jesień Teatralna.
•Dyskoteki.
•Imprezy choinkowe.

Baza dydaktyczna MDK
•Budynek główny, który usytuowany jest przy ul. Portowej.
Jest to zabytkowy budynek, którego powierzchnia wynosi ponad 1600m2.
Znajduje się w nim 17 pomieszczeń wykorzystanych na pracownie.
•Ośrodek Wodny nad jeziorem Miedwie w Morzyczynie.
Wyposażony jest w 6 jachtów kabinowych, ponad 20 jednostek mniejszych ( Optymist, Omega i inne ) - dzierżawiony od gminy Kobylanka.
informacja: mdk.stargard.pl
Wyświetl większą mapę
Imprezy Stargard


Komentarze:

Polecane:

Imprezy

Idealne miejsce na reklamę Twojego lokalu.

czytaj więcej...Imprezy

Idealne miejsce na reklamę Twojego lokalu.

czytaj więcej...Imprezy

Idealne miejsce na reklamę Twojego lokalu.

czytaj więcej...IMPREZY.STARGARD.PL 2012

Agencja Rozwoju i Promocji "Wisent" | 73-110 Stargard Szczec. Ul. Wyszyńskiego 6 | Tel. +48 91 834 11 05, Tel. Kom. +48 509 24 33 21 | E-mail: biuro@wisent.pl | www.wisent.pl